Electrabel

De uitdaging

Electrabel produceert in België elektriciteit op verschillende locaties met verschillende technologie: kernenergie, gas, wind, biomassa, … De data van kabels en leidingen zit verspreid over verschillende Electrabel-entiteiten, elk van deze entiteiten moet in orde zijn met het KLIP Decreet.

De uitdaging was om verschillende bronformaten te uniformiseren en te verrijken met de juiste IMKL attributen. Daarnaast werd voor bepaalde entiteiten ook een automatisatie vereist voor het beantwoorden van de planaanvragen.

De oplossing

De structuur en kwaliteit van kabel- en leidingdata werd geanalyseerd door de Merkator Geo-ICT Consultants en een nieuw datamodel werd voorgesteld. De verschillende Electrabel verantwoordelijken hebben het nieuwe datamodel aangevuld met de juiste liggingsinformatie en attribuut-informatie voor alle IMKL thema’s.

Aangezien Electrabel uit verschillende entiteiten bestaat, werden verschillende accounts geconfigureerd bij KLIP Services en verschillende veilige connecties opgezet met AGIV. Van zodra de conversie was uitgevoerd, werden planaanvragen semi-automatisch of automatisch beantwoord door onze KLIP Services.

Electrabel sites

IMKL thema's

planaanvragen

Interesse om met ons samen te werken?